Tomaž Pisanski

Stran:  1  2  3  4  5  (Naslednje)
od Tomaž Pisanski - petek, 15. september 2006, 07:03
  Na zadnjem sestanku smo se dogovorili, da bo ekipa začela pripravljati spremembe za novo šolsko leto. Ali lahko na tem mestu objavite sestavo ekipe in zadolžitve njenih članov ter roke, do katerih bodo naloge opravljene. Časa je zelo malo!!!

od Tomaž Pisanski - sreda, 6. september 2006, 18:40
  Dobili se bomo v petek ob 13h na Jadranski 21/II. Prostor bomo jutri rezervirali pri Aniti. Vabljeni! Povejte še drugim zainteresiranim.

od Tomaž Pisanski - torek, 5. september 2006, 09:12
  Predlagam, da se prizateti srecamo in razdelamo strategijo. Za cas sestanke predlagam petek 8.t.m. ob 13h. 

od Tomaž Pisanski - ponedeljek, 16. januar 2006, 19:03
 
Fakulteta za matematiko in fiziko vabi na predavanje:

   Elektronska učilnica

   Tomaž Pisanski, FMF

   17. 1. 2006 ob 13.15  v predavalnici F1, Jadranska 19

V letošnjem šolskem letu smo na FMF Univerze v Ljubljani začeli najprej z eksperimentalno elektronsko učilnico, ki poteka v sistemu "moodle". V njej je mogoče na enovit način pripravljati predavanja, vaje, domače naloge, kolokvije, komunicirati s študenti in voditi evidenco o delu študentov. Prikazali bomo osnovne možnosti, ki jih ponuja ta učilnica. Ker bi radi ločili študijsko gradivo, ki ima trajno vrednost in ga je mogoče večkrat uporabiti od onega, ki je namenjeno konkretnemu predmetu v izbranem terminu, smo odprli tudi svoj "wiki" po vzoru zelo uspešne "Wikipedije" z imenom "MaFiRa", v katerega je mogoče dodajati znanje od vsepovsod. Vanj nameravamo sčasoma nabrati skoraj vso snov, ki se predava pri nas na dodiplomski ravni. Če bi nam k sodelovanju uspelo pridobiti večino kolegov na fakulteti in znaten delež študentov, bi lahko v enem ali dveh letih postavili solidne temelje za kvalitetno zbirko znanja s področja matematike, fizike in računalnistva za vso Slovenijo. Takšna zakladnica znanja omogoča veliko preglednost študija in kar sili k poenotenju terminologije, izmenjavi izkušenj, boljšemu razumevanju snovi, enakopravni obravnavi študentov, sodelovanju predavateljev in študentov in nenazadnje tudi medfakultetni in meduniverzitetni primerjavi študija.

od Tomaž Pisanski - nedelja, 11. december 2005, 10:30
 

Predlagam, da na glavni strani objavimo tudi nekaj povezav na spletne strani, ki služijo podpori poučevanju na fmf. Tako bi poleg glavnih domačih strani fakultete in oddelkov morali meti npr. tudi povezavo na domačo stran Računskega centra:

Računski center.


Stran:  1  2  3  4  5  (Naslednje)