Kombinatorika
(KOMB 101)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Asistent: Marko Boben
Predavatelj: Riste Škrekovski


Kombinatorika za 3. letnik študentov računalništva (FRI) in 3. letnik študentov matematike in računalništva (FMF)