Kriptografija in računalniška varnost - FRI
(FRI-KRIPTO)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predavatelj: Aleksandar JurišićKriptografija in računalniška varnost


Na vseh področjih komunikacij se pojavljajo standardi (IEEE, IETF, ATM)
za kriptografsko zaščito. Kriptografske tehnike javnih ključev uporabljamo
danes pri elektronski pošti, faksih, za zaščito proti virusom, pri elektronskem
denarju, protokolih za internet, brezžičnih telefonih, kabelski televiziji,
če omenimo samo nekaj primerov uporabe. Namen tega tečaja je splošen uvod
v kriptografijo in osvetlitev njenih pomembnejših raziskovalnih dosežkov
v zadnjih dvajsetih letih. Obravnavali bomo čim več tem z naslednjega seznama:
klasični tajnopisi, simetrična kriprografija - Fiestelov tajnopis DES (Data
Encryption Standard) in IDEA, javna kriptografija - RSA in ElGamal, injektivne
funkcije in z njimi povezani problemi iz teorije števil (testiranje praštevilskosti,
faktorizacija števil, diskretni logaritem), digitalni podpisi (Digital Signature
Standard, enkratni podpisi, slepi podpisi in podpisi, ki jih ne moremo zanikati),
zgoščevalne funkcije in celovitost (integriteta) podatkov, protokoli za
izmenjavo ključev, protokoli za identifikacijo, generator psevdonaključnih
števil, drugi protokoli (elektronski denar, shema elektronskih volitev,
mentalni poker, sheme za delitev skrivnosti, kode za overjanje, vizualna
kriptografija, dokaz brez znanja), širši pogled na kriptografijo - varnost
informacij.

Glej http://valjhun.fmf.uni-lj.si/~ajurisic/tec_fri6/index.html