Seminar iz kriptografije in teorije kodiranja
(SEM-KRIPTO)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Vodja seminarja: Aleksandar Jurišić
Vodja seminarja: Arjana Žitnik

Raziskovalni seminar iz kriptografije in teorije kodiranja


Živimo v zanimivih časih, ko imamo
priložnost slediti dinamičnemu razvojukriptografije z javnimi ključi,
posebej na področju eliptičnih krivulj. Kriptografija, še
posebej kriptografija
javnih ključev, se je začela razvijati izredno pospešeno v zadnjih dvajsetih
letih kot pomembna disciplina, ki ni samo predmet intenzivnega raziskovanja,
temveč predstavlja osnovo informacijske družbe. Na vseh področjih komunikacij
se pojavljajo standardi za kriptografsko zaščito. Kriptografske tehnike
javnih ključev uporabljamo danes
za zaščito elektronske
pošte, pri pametnih karticah,
elektronskemu denarju, protokolih za internet,
brezžičnih telefonih,
kabelski televiziji,
za zaščito proti virusom,
če omenimo samo nekaj primerov
uporabe.Namen tega seminarja je splošen uvod
v kriptografijo in teorijo kodiranja ter osvetlitev njenih pomembnejših
raziskovalnih dosežkov v zadnjih dvajsetih letih. Mnogi, ki Vas zanima kriptografija, prihajate
z drugih področij, bodisi z elektrotehnike, računalništva ali matematike.
Celo tistim, ki imajo za seboj formalno šolo kriptografije, primankuje
trdnih osnov.
Matematično ozadje teorije kodiranja in kriptografije predstavlja
predvsem algebraična kombinatorika (vključno s teorijo števil),
ki se uporablja še na enem pomembne področju:
v teoriji statističnega designa.

Le-ta išče optimalne množice vzorcev in se uporablja na primer
za design digitalnih komunikacij.
Naš cilj je razširiti osnovni
nivo znanja kriptografije in teorije kodiranja in se poglobiti v algebraično
kombinatoriko. Prepričan sem, da se znanje najbolje pridobi
z intenzivnim skupinskim študijem (kjer ima vsak posameznik priložnost
testirati svoje predloge in vprašanja) ter najbolje utrdi z reševanjem
večjega števila nalog. Zato na seminarju ne boste samo izmenično predavali,
temveč boste tudi predstavljali izbrane rešitve domačih nalog.

 
Glej http://valjhun.fmf.uni-lj.si/~ajurisic/seminar/index.html