Računalništvo
(RAČ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Profesor: Tomaž Pisanski
Asistent: Iztok Kavkler
Asistent: Boris HorvatPredmet Računalništvo 1 (TM + PM + FI) se predava v šolskem letu
2005/2006 na Fakulteti za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani.
Predmet je obvezen za študente 2. letnika univerzitetnega študija
pedagoške matematike, študente 2. letnika univerzitetnega študija
teoretične matematike in študente 2. letnika univerzitetnega študija
fizike.