Numerične metode 2
(NM2)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Učitelj: Andrej Kmet


Numerične metode za aproksimacije funkcij, kvadraturne formule in diferencialne enačbe.