Numerične metode 1
(NM1)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Učitelj: Andrej Kmet


Rekurzije in iterativno reševanje nelinearnih enačb.
Numerična linearna algebra.