Kombinatorična optimizacija - PEF
(KOMBOPT)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Asistent: Primož LukšičKombinatorična optimizacija je predmet 4. letnika smeri matematika-računalništvo na Pedagoški fakulteti v LJubljani.