Analiza II
(ANA2-FIZ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predavatelj: Peter Legiša
Asistent: Dejan Velušček


V ANALIZI II za fizike obdelamo zahtevnejša poglavja matematične analize. To so med drugim: večkratni integrali, Fourierove vrste, navadne diferencialne enačbe, vektorska analiza, analitične funkcije, Fourierova in Laplaceova transformacija, parcialne diferencialne enačbe, variacijski račun.