Uvod v numerične metode
(UNM)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Učitelj: Andrej Kmet
Asistent: Emil ŽagarUkvarjali se bomo z napakami pri numeričnemu računanju, reševanjem nelinearnih enačb, numeričnim integriranjem in odvajanjem,
reševanjem sistemov linearnih enačb in numeričnim reševanjem
diferencialni enačb.