Numerične metode
(NM)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Učitelj: Bor Plestenjak
Asistent: Emil Žagar
Asistent: Primož Lukšič


Ukvarjamo se z numeričnim reševanjem različnih matematičnih problemov: nelinearne enačbe, linearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, numerično odvajanje in integriranje, diferencialne enačbe.