Kategorije predmetov:


Kriptografija in računalniška varnost - FRI
Predavatelj: Aleksandar Jurišić

Kriptografija in računalniška varnost


Na vseh področjih komunikacij se pojavljajo standardi (IEEE, IETF, ATM)
za kriptografsko zaščito. Kriptografske tehnike javnih ključev uporabljamo
danes pri elektronski pošti, faksih, za zaščito proti virusom, pri elektronskem
denarju, protokolih za internet, brezžičnih telefonih, kabelski televiziji,
če omenimo samo nekaj primerov uporabe. Namen tega tečaja je splošen uvod
v kriptografijo in osvetlitev njenih pomembnejših raziskovalnih dosežkov
v zadnjih dvajsetih letih. Obravnavali bomo čim več tem z naslednjega seznama:
klasični tajnopisi, simetrična kriprografija - Fiestelov tajnopis DES (Data
Encryption Standard) in IDEA, javna kriptografija - RSA in ElGamal, injektivne
funkcije in z njimi povezani problemi iz teorije števil (testiranje praštevilskosti,
faktorizacija števil, diskretni logaritem), digitalni podpisi (Digital Signature
Standard, enkratni podpisi, slepi podpisi in podpisi, ki jih ne moremo zanikati),
zgoščevalne funkcije in celovitost (integriteta) podatkov, protokoli za
izmenjavo ključev, protokoli za identifikacijo, generator psevdonaključnih
števil, drugi protokoli (elektronski denar, shema elektronskih volitev,
mentalni poker, sheme za delitev skrivnosti, kode za overjanje, vizualna
kriptografija, dokaz brez znanja), širši pogled na kriptografijo - varnost
informacij.

Glej http://valjhun.fmf.uni-lj.si/~ajurisic/tec_fri6/index.html
Matematika za KT in TT VSŠ na NTF tekstil
Predavatelj: Darja Govekar-Leban
Predavatelj: Sašo Strle
Asistent: Dejan Velušček
Asistent: Dejan Kolaric

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Kombinatorična optimizacija - PEF
Asistent: Primož Lukšič

Kombinatorična optimizacija je predmet 4. letnika smeri matematika-računalništvo na Pedagoški fakulteti v LJubljani.
Matematika - FFA
Asistentka: Irena Majcen

Matematika za študente 1. letnika na Fakulteti za farmacijo
Mehanika - NTF, OG
Učitelj: Pino Koc

Uporabna mehanika za geologe.

Mehanika - NTF, OGR, OMM-VSŠ
Učitelj: Pino Koc

Uporabna mehanika za študente NTF, oddelka za geotehnologijo in rudarstvo ter oddelka za materiale in metalurgijo - VSP.

Numerična analiza - FGG
Predavatelj: Bor Plestenjak

Predmet na podiplomskem študiju FGG. Ukvarjamo se z razvojem in analizo numeričih metod za reševanje različnih problemov: nelinearne enačbe, linearni in nelinearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, integriranje, diferencialne enačbe.