Kategorije predmetov:


Numerične metode za linearne kontrolne sisteme
Učitelj: Bor Plestenjak

Ukvarjamo se z numeričnem reševanjem problemov iz področja numerične linearne algebre, ki nastopajo pri linearnih kontrolnih sistemih. Med drugim računamo eksponente matrik, rešujemo Riccatijevo enačbo, ugotavljamo kdaj je sistem stabilen, vodljiv, spoznaven, ...