Kategorije predmetov:


Linearna algebra 2
Asistent: Marjan Jerman

Linearna algebra za študente interdisciplinarnega študija računalništvo z matematiko, 2. del
Numerične metode 1
Učitelj: Jernej Kozak
Asistent: Emil Žagar

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Numerične metode 2
Predavatelj: Jernej Kozak
Asistent: Emil Žagar

V okviru predmeta si bomo ogledali: aproksimacijo podatkov, interpolacijo s polinomi, zlepke, numerično odvajanje, numerično integriranje, numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb in robne probleme.

Teorija programskih jezikov
Učitelj: Andrej Bauer
Asistent: Alen Orbanić

Pri predmetu bomo obravnavali teorijo osnovnih družin programskih jezikov.
Kombinatorika
Predavatelj: Tomaž Pisanski
Asistent: Marko Boben

Kombinatorika za študente 2. letnika IŠRM