Kategorije predmetov:


Linearna algebra 1
Asistent: Marjan Jerman

Linearna algrebra za študente interdisciplinarnega študija računalništvo z matematiko, 1. del
Analiza 1
Profesorica: neza mramor
Asistent: Marjan Jerman

Analiza 1 za študente interdisciplinarnega študija računalništvo z matematiko