Kategorije predmetov:


Fizikalni praktikum 2
Predavatelj: Marko Zgonik
Asistent: Martin Horvat
Fizikalni praktikum 2 za 2. letnike študentov fizike.
Astronomija
Asistent: anze slosar
Uvod v astronomijo za fizike astronome in pedagoge matematike in fizike.

Analiza II
Predavatelj: Peter Legiša
Asistent: Dejan Velušček

V ANALIZI II za fizike obdelamo zahtevnejša poglavja matematične analize. To so med drugim: večkratni integrali, Fourierove vrste, navadne diferencialne enačbe, vektorska analiza, analitične funkcije, Fourierova in Laplaceova transformacija, parcialne diferencialne enačbe, variacijski račun.

Uvod v numerične metode
Učitelj: Andrej Kmet
Asistent: Emil Žagar

Ukvarjali se bomo z napakami pri numeričnemu računanju, reševanjem nelinearnih enačb, numeričnim integriranjem in odvajanjem,
reševanjem sistemov linearnih enačb in numeričnim reševanjem
diferencialni enačb.