Kategorije predmetov:


Numerične metode 2
Učitelj: Andrej Kmet
Numerične metode za aproksimacije funkcij, kvadraturne formule in diferencialne enačbe.
Matematika 3
Učitelj: Tomaž Košir
Asistent: Sašo Strle

Matematika 3 za 3. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike.

Matematično modeliranje
Učitelj: Emil Žagar

Spopadli se bomo z naslednjo snovjo: uvod v LaTeX, osnove Matlaba, optimizacija, variacijski račun, statistične simulacije, računalniško podprto geometrijsko načrtovanje,...in še s čim.
Računalništvo 2
Učitelj: Matija Lokar
Učitelj: Gregor Jerše

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu