Kategorije predmetov:


Numerične metode 1
Učitelj: Andrej Kmet
Rekurzije in iterativno reševanje nelinearnih enačb.
Numerična linearna algebra.
Diskretna matematika
Učitelj: Marko Petkovšek
Asistentka: Arjana Žitnik

1. Izjavni, predikatni račun

2. Množice, relacije, funkcije, urejenosti

3. Teorija števil

4. Algebra

5. Teorija grafov

Matematika 2
Učitelj: Mirko Dobovisek
Asistentka: Damjana Kokol Bukovšek

Matematika 2 za 2. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike

Računalništvo 1
Učitelj: Vladimir Batagelj

Osnove programiranja v javi. Aritmetika, spremenljivke, tabele in zanke, metode, delo z datotekami, objektno programiranje, uporabniški vmesniki, seznami, vektorji.