Kategorije predmetov:


Matematika 1
Predavatelj: David Dolzan
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Linearna algebra
Učitelj: Tomaž Košir
Asistentka: Damjana Kokol Bukovšek
Asistent: Primož Potočnik

Linearna algebra za 1. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike.