Kategorije predmetov:


Kombinatorika
Asistent: Marko Boben
Predavatelj: Riste Škrekovski

Kombinatorika za 3. letnik študentov računalništva (FRI) in 3. letnik študentov matematike in računalništva (FMF)

Teorija mere
Asistent: Nika Novak
Predavatelj: Roman Drnovšek
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Algebra 3
Asistent: Igor Klep
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Analiza 3
Učitelj: Pavle Saksida
Asistent: Sašo Strle

Analiza 3 za 3. letnik univerzitetnega študija matematike.

Funkcionalna analiza
Asistent: Tomaž Kosem

Predmet obravnava Banachove prostore in omejene linearne operatorje med njimi (Hahn-Banachov izrek, izrek o odprti preslikavi, princip enakomerne omejenosti, Hilbertovi prostori, spektralna teorija, kompaktni operatorji ...).

Geometrija
učitelj: Tomaž Košir
asistentka: Polona Oblak

Geometrija za 3. in 4. letnike pedagoške smeri univerzitetnega študija matematike in izbirni predmet za 4. letnike uporabne in teoretične smeri.

Numerična linearna algebra
Učitelj: Bor Plestenjak
Asistent: Primož Lukšič
Asistent: Gašper Jaklič
Numerično reševanje linearnih sistemov, predoločenih sistemov, računanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev.
Numerične metode
Učitelj: Bor Plestenjak
Asistent: Emil Žagar
Asistent: Primož Lukšič

Ukvarjamo se z numeričnim reševanjem različnih matematičnih problemov: nelinearne enačbe, linearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, numerično odvajanje in integriranje, diferencialne enačbe.