Kategorije predmetov:


Algebra 2
Predavatelj: David Dolzan
Kratek povzetek.
Diskretna matematika
Predavatelj: Riste Škrekovski
Asistent: Primož Potočnik
Asistent: Alen Orbanić

Kombinatorika in teorija grafov.

Računalništvo
Profesor: Tomaž Pisanski
Asistent: Iztok Kavkler
Asistent: Boris Horvat

Predmet Računalništvo 1 (TM + PM + FI) se predava v šolskem letu
2005/2006 na Fakulteti za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani.
Predmet je obvezen za študente 2. letnika univerzitetnega študija
pedagoške matematike, študente 2. letnika univerzitetnega študija
teoretične matematike in študente 2. letnika univerzitetnega študija
fizike.
Računalništvo 1 in PJPO
Učitelj: Andrej Bauer
Asistent: Matjaž Zaveršnik
Demonstrator: Klemen Pleško

Osnove jave in objektnega programiranja, osnovne podatkovne strukture, Mathematica, podatkovne baze, regularni izrazi, parserji, programiranje uporabniških vmesnikov.
Topologija
Učitelj: Sašo Strle
Asistent: Davorin Lešnik
Asistent: ales vavpetic

Topologija za 2. letnik univerzitetnega študija matematike.